کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه
1.      آفریقای جنوبی
2.      اتیوپی
3.      اردن
4.      افغانستان
5.      الجزایر
6.      اندونزی
7.      انگلستان
8.      اوگاندا
9.      بنگلادش
10. بوسنی
11. پاکستان
12. تاجیکستان
13. تانزانیا
14. تایلند
15. ترکیه
16. تونس 
17. روسیه
18. سریلانکا
19. سنگال
20. سودان
21. سوریه
22. غنا
23. قطر
24. کانادا
25. کنیا
26. کویت
27. لبنان
28. مالزی
29. مصر
30. نیجریه
31. هندوستان
32. یمن
33. آذربایجان
34. ازبکستان
35. ارمنستان
36. چین
37. رومانی
38. لهستان
39. اوروگوئه
40. لیتوانی
41. عراق

  

 
کشورهای شرکت کننده در اتحادیه
 
1. آفریقای جنوبی
2. اتیوپی
3. اردن
4. افغانستان
5. الجزایر
6. اندونزی
7. انگلستان
8. اوگاندا
9. بنگلادش
10. بنین
11. بورکینافاسو
12. بوسنی
13. پاکستان
14. تاجیکستان
15. تانزانیا
16. تایلند
17. ترکیه
18. تونس 
19. داغستان
20. روسیه
21. سریلانکا
22. سنگال
23. سودان
24. سوریه
25. فلسطین
26. غنا
27. قطر
28. کانادا
29. کنیا
30. کوبا
31. کویت
32. لبنان
33. مالزی
34. مصر
35. نیجر
36. نیجریه
37. هندوستان
38. یمن

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد کل کشورهای اتحادیه و نمایشگاه: 47
تعدادکل کشورهای نمایشگاه : 41
تعداد کل کشورهای اتحادیه : 38
تعدادکل رسانه های نمایشگاه: 69
تعداد کل رسانه های اتحادیه : 53
تعداد رسانه های مشترک: 17
تعداد کل رسانه های نمایشگاه و اتحادیه : 105
تعداد خبرنگاران نمایشگاه: 72نفرغیر مقیم و13 نفر مقیم
تعداد خبرنگاران اتحادیه : 53
تعداد کل خبرنگاران نمایشگاه و اتحادیه: 125 (دو نفر مشترک: کانادا و کویت)